Archív zpráv

FINANCE: ČR by měla snížit administrativní zátěž podnikům s pomocí e-správy


Rada včera vydala své doporučení a stanoviska k hospodářské, zaměstnanostní a fiskální politice členských států pro rok 2017. Uzavřela tak letošní evropský semestr, což je každoroční proces monitorování politiky. Rada České republice doporučila zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek, a odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Daně, finance, statistiky a studie       < Malé a střední podniky       < Průmysl       < ICT