Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada přijala obchodní preference pro Ukrajinu


Rada dnes přijala dočasné obchodní preference pro Ukrajinu. Nová opatření mají za cíl zlepšit přístup ukrajinských vývozců na trh EU. Opatření vstoupí v platnost na konci září a budou uplatňována po dobu tří let. Opatření jsou doplňující k těm, která byla již zavedena na základě asociační dohody mezi EU a Ukrajinou, tj. prozatímně uplatňována od 1. ledna 2016 a která formálně vstoupí v platnost dne 1. září 2017.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Podpora podnikání