Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: UEAPME nesouhlasí s návrhem Komise na sladění pracovního a soukromého života


Evropská asociace malých a středních podniků a řemesel UEAPME nesouhlasí s návrhem Evropské komise, který se týká rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Zatímco Komise vidí řešení v rozšíření volných dní, UEAPME by preferovalo zvýšení investic do podpůrných služeb, které umožní lepší sladění pracovního a soukromého života. Asociace upozornila především na negativní dopad na malé a střední podniky a navrhuje, aby se Komise zaměřila hlavně na množství a kvalitu podpůrných služeb pro rodiny.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU