Archív zpráv

STATISTIKA: Počet online nakupujících rychle roste, u přeshraničního nákupu je stále řada překážek


Evropská komise dnes vydala Srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele pro tento rok, ze kterého vyplývá, že spotřebitelé nakupují čím dál tím více online a jejich důvěra v nakupování přes internet se zvyšuje. Platí to zejména pro nakupování z jiných členských států EU. Nicméně maloobchodníci tuto situaci dostatečně nereflektují a jejich důvěra v přeshraniční prodej je menší. Přehled ukazuje, že se podíl Evropanů, kteří nakupují online, zvýšil z 29,7 % v roce 2007 na 55 % v letošním roce. Nicméně stále existuje řada překážek, které brání ještě většímu rozvoji, jako například odmítání plateb kartami vydanými v jiné zemi, nebo nemožnost doručit zboží do jiné země.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie       < ICT