Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Komise zahájila řízení pro porušení práva EU s Polskem kvůli reformě soudnictví


Evropská komise dnes zahájila řízení proti Polsku pro porušení práva EU. Důvodem k tomu je plánovaná reforma soudnictví v Polsku, která ohrožuje zásady právního státu. Kromě toho Komise zaslala doporučení polské vládě a vyzvala polské orgány, aby tato doporučení do jednoho měsíce implementovala. Týká se to zejména otázky odvolávání soudců Nejvyššího soudu či jejich nuceného odchodu do důchodu. Komise zároveň dodala, že v případě přetrvávajících problémů je připravená spustit článek 7 odstavce 1, což je formální upozornění, které musí odsouhlasit čtyři pětiny členských států v Radě.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU