Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Soudní dvůr odmítl dohodu o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Kanadou


Zpravodajka Evropského parlamentu pro dohodu o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Kanadou Sophie in’t Veld uvítala rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle kterého není možné dohodu ve stávající podobě uplatňovat. V rámci dohody by bylo možné vyměňovat údaje o cestujících, termínech jejich cest, cestovních plánech a kontaktní informace pro bezpečnostní účely. Podle Evropského soudního dvora ale není dohoda v souladu se zákony EU a porušuje pravidla na ochranu soukromí a osobních údajů. Podle in’t Veld je nutné pokračovat v jednání a vytvořit dohodu, která bude zajišťovat dostatečnou ochranu dat.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod