Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Rada se dohodla na pozici ke směrnici o modrých kartách


Výbor stálých zástupců COREPER se včera dohodl na mandátu pro vyjednávání návrhu směrnice o tzv. modrých kartách. Ta stanovuje podmínky pro vstup vysoce kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí do EU. Cílem revize je zatraktivnit EU jako místo pro vysoce kvalifikované pracovníky a zjednodušit jejich mobilitu v rámci EU. Návrh také počítá se zjednodušenými administrativními procedurami pro ověřené zaměstnavatele. Rada nyní na základě této dohody zahájí jednání s Parlamentem.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh