Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Výbor IMCO jednal o regulaci profesionálních služeb


Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu dnes posoudil návrh zprávy o regulaci a nutnosti reformy profesionálních služeb. Vzájemné hodnocení regulovaných povolání, které se uskutečnilo v rámci článku 59 směrnice o odborných kvalifikacích, ukázalo velké rozdíly mezi členskými státy v tom, jak jednotlivá povolání regulují. Návrh zprávy naleznete zde

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky