Archív zpráv

ENERGETIKA: Výbor ENVI podpořil 40% energetické úspory


Členové Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu včera podpořili návrh na zvýšení cílů energetické účinnosti po roce 2020 z původních 30 % na 40 %. Stanovisko výboru reagovalo na návrh směrnice Komise o energetické účinnosti, který byl předložen v listopadu 2016 jako součást balíčku pro čistou energii. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, který je gesčním výborem, by měl přijmout své stanovisko 28. listopadu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika       < Průmysl