Archív zpráv

ENERGETIKA: EHSV diskutovalo o čisté energii pro všechny Evropany


Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) diskutoval na konci minulého týdne v rámci Evropského energetického dialogu návrh Evropské komise Čistá energie pro všechny Evropany. Návrh poprvé spojuje energii a klimatická opatření do koherentního programu, což zástupci EHSV ocenili. Zároveň však výbor výjádřil obavy ohledně nákladů na financování energetické transformace v EU. Zástupci EHSV zdůraznili především nutnost vyřešit problém energetické chudoby, která se týká přibližně 50 milionů lidí v Evropě.

< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Energetika