Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Nové iniciativy Komise v oblasti zahraničního obchodu


V návaznosti na včerejší projev o stavu Unie předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera dnes Komise vydala balíček opatření zaměřených na obchodní agendu. Mezi návrhy patří zavedení rámce EU pro prověřování investic, který by měl zajistit, že přímé zahraniční investice v EU nejsou v rozporu se strategickými zájmy EU. Kromě toho Komise navrhuje zahájit vyjednávání dohod o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem a také vytvořit multilaterální investiční soud.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod