Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada zveřejnila vyjednávací směrnice pro dohodu s Japonskem


Rada se včera rozhodla zveřejnit vyjednávací směrnice pro vyjednávání obchodní dohody s Japonskem. Na summitu EU-Japonsko, který proběhl letos v červenci, bylo dosaženo dohody o hlavních prvcích dohody o volném obchodu. V současné době probíhají jednání zaměřená na řešení zbývajících otevřených otázek a dokončení právního textu s cílem podepsat, ratifikovat a uzavřít dohodu co nejdříve. Dohoda je vysoce ambiciózní a komplexní, jejím cílem je odstranit 99 % celních sazeb uplatňovaných na vývozy do Japonska, dále vytvořit nové příležitosti pro zemědělský vývoz EU a současně ochránit vysokou kvality produktů EU na japonském trhu.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Podpora podnikání