Archív zpráv

PRŮMYSL: Komise představila obnovenou strategii průmyslové politiky EU


Komise představila obnovenou strategii průmyslové politiky EU, kterou oznámil ve svém projevu o stavu Unie předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jejím cílem je, aby se EU stala lídrem v oblasti inovací, digitalizace a dekarbonizace. Komise tímto dokumentem sdružuje všechny horizontální a odvětvově zaměřené iniciativy na podporu průmyslu do komplexní strategie. Strategie obsahuje nové iniciativy v oblasti oběhového hospodářství, volného toku jiných než osobních údajů, čisté a propojené mobility, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, veřejných zakázek i surovin.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Průmysl