Archív zpráv

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Komise vytvoří platformu k přeshraniční spolupráci


Evropská komise dnes oznámila, že vytvoří tzv. kontaktní místo pro hranice, což bude síť odborníků poskytujících poradenství ohledně přeshraničních záležitostí v EU. Cílem iniciativy je využit hospodářský potenciál přeshraničních regionů a podpořit jejich spolupráci. Odborníci budou spolupracovat s členskými státy, regionálními a místními orgány a podniky prostřednictvím nové online sítě ke shromáždění a sdílení osvědčených postupů pro spolupráci v oblastech jako pracovní příležitosti, usnadnění podnikání a přístup k veřejným službám (např. zdravotní péče a veřejná doprava) v přeshraničních oblastech. Tato platforma bude v provozu od ledna 2018.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání