Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise navrhuje zdanění digitální ekonomiky


Evropská komise dnes přijala sdělení, které navrhuje nová pravidla pro danění digitální ekonomiky. Sdělení představuje výzvy, kterým členské státy v současné době čelí v rámci digitální ekonomiky, a navrhuje možná řešení. Podle Komise je stávající daňový rámec v EU zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Cílem Komise je zajistit soudržný přístup EU ke zdanění digitální ekonomiky, který podporuje klíčové priority týkající se dokončení jednotného digitálního trhu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie       < ICT