Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise vydala pokyny k boji proti dvojí kvalitě potravin


Komise dnes vydala soubor pokynů pro uplatňování právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele týkajících se výrobků dvojí kvality. Pokyny uvádějí a vysvětlují příslušné požadavky legislativy EU v oblasti potravin a spotřebitelského práva v EU, které musí orgány uplatňovat při analýze možného problému dvojí kvality výrobků. Jde především o směrnici o nekalých obchodních praktikách a o nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které vyžaduje, aby spotřebitelé dostali pravdivé a dostatečné informace o konkrétním potravinářském produktu. Téma duální kvality potravin se bude dále diskutovat 13. října na summitu na vysoké úrovni v Bratislavě pod záštitou české a slovenské vlády.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele