Archív zpráv

ICT: Komise vyzývá k užívání elektronické identifikace


Evropská komise vyzvala členské státy k většímu využívání způsobů elektronické identifikace (eID) v celé EU. Uvedla to v souvislosti se zavedením tohoto systému v Německu, které jako první dokončilo formální notifikaci eID, což umožní občanům používat elektronické identifikační prostředky pro přístup k on-line službám v jiných členských státech. Členské státy se mohou svobodně rozhodnout, zda notifikují své eID, zároveň však v rámci rozvoje jednotného digitálního trhu musí uznat eID ostatních členských států, které již své eID notifikovaly.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT