Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Debata o dvojí kvalitě potravin se rozbíhá


V Evropském parlamentu se dnes konalo veřejné slyšení, které se zabývalo otázkou dvojí kvality potravin v rámci EU. Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla, že stejný výrobek se stejným obalem by měl mít v rámci celé EU i stejné složení. Dvojí kvalitu potravin odmítl i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie, když řekl, že v EU nemohou být spotřebitelé „druhé třídy“. Komise v této souvislosti vydala pokyny k boji proti dvojí kvalitě potravin, slíbila vyčlenit 1 milion euro na prošetření případu a má v plánu vytvořit jednotnou metodologii testování kvality výrobků v EU. Členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Olga Sehnalová řekla, že k vyřešení problému je nejprve nutná důkladná analýza vnitřního trhu, na základě které lze pak rozhodnout, zda je nutné pro řešení situace zavádět nová legislativní opatření a řešit situaci na úrovni EU, nebo lépe uplatňovat stávající legislativu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele