Archív zpráv

ICT: Komise zveřejnila pokyny pro boj proti nezákonnému online obsahu


Komise dnes zveřejnila pokyny pro online platformy, jejichž cílem je zlepšit proaktivní prevenci, odhalování a odstranění nezákonného obsahu podněcujícího nenávist, násilí a terorismus na internetu. Pokyny by měly pomoci zefektivnit boj proti nezákonnému obsahu a budou přispívat k probíhající práci na vybudování efektivnější bezpečnostní unie a silnějšího digitálního jednotného trhu. Komise bude sledovat implementaci těchto pokynů a v příštím roce zhodnotí, zda je nutné k řešení problému zvolit i legislativní řešení.

< Archív zpráv       < Ochrana spotřebitele       < ICT