Archív zpráv

DOPRAVA: Komise navrhla revizi práv cestujícich v železniční dopravě


Evropská komise dnes navrhla úpravu evropských pravidel o právech cestujících v železniční dopravě. Jejím cílem je lépe chránit cestující v případě zpoždění, zrušení dopravního spoje nebo v případě možné diskriminace. Cestující by podle návrhu měli být plně chráněni bez ohledu na to, kde cestují v EU. Komise chce také zlepšit práva cestujících se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí. Zároveň návrh povoluje provozovatelům železnic, aby byly, ovšem za striktních podmínek, osvobozeni od povinnosti kompenzovat cestující v případě zpoždění, např. v případě vyšší moci. Návrhem se nyní bude zabývat Parlament a Rada.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava       < Ochrana spotřebitele