Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Systém kolektivního odškodnění v EU by musel obsahovat určité záruky


Institut pro právní reformy Americké obchodní komory dnes představil studii, která zkoumá veřejné mínění o kolektivním odškodnění a financování soudních sporů v EU. Studie se zaměřuje na 6 evropských zemí, a to Francii, Německo, Nizozemí, Polsko, Spojené království a Španělsko, přičemž v každé zemi bylo dotazováno přes 1000 respondentů. Z průzkumu vyplynulo, že jen malé množství respondentů má hlubší znalosti o fungování kolektivního odškodnění. Po bližším seznámení s tímto mechanismem by ale jeho zavedení v EU podpořilo téměř 70 % dotázaných, ale pouze za předpokladu, že by systém obsahoval určité záruky. Mezi nejčastěji zmiňované patří princip, kdy náklady nese ten, kdo prohrál spor. Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová na akci řekla, že i v EU se již objevují případy, které by se daly řešit formou kolektivního odškodnění. Komise by měla na jaře 2018 představit legislativní balíček zaměřený na spotřebitele, který by se měl zaměřit i na tuto oblast.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele