Archív zpráv

DANĚ: "Mezera v DPH" dosáhla v roce 2015 152 mld. euro


Evropská komise včera vydala studii, která ukazuje, že členské státy EU nevybraly na dani z přidané hodnoty (DPH) za rok 2015 celkem 152 mld. euro. Tato tzv. „mezera v DPH“, tedy rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH ukazuje na nutnost reformovat systém výběru DPH v členských státech. Největší mezera v DPH byla zaznamenána v Rumunsku (37,2 %), na Slovensku (29,4 %) a Řecku (28,3 %), naopak nejnižší v Španělsku (3,5 %) a Chorvatsku (3,9 %). V absolutním vyjádření byla největší mezera zaznamenána v Itálii, a to 35 mld. euro.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Zajímavosti a postřehy z EU