Archív zpráv

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Komise předložila iniciativu ke zlepšení zadávání veřejných zakázek


Evropská komise dnes představila iniciativu, díky které chce zajistit účinnější a udržitelnější provádění veřejných zakázek, přičemž chce plně využít digitálních technologií. Iniciativa se zaměří na několik hlavních cílů, kterými jsou definování prioritních oblastí pro zlepšení zadávání veřejných zakázek, zřízení asistenční služby pro dobrovolné ex-ante hodnocení velkých infrastrukturálních projektů a doporučení k profesionalizaci veřejných kupujících. Komise také zahájila veřejnou konzultaci s cílem shromáždit zpětnou vazbu od zúčastněných stran o tom, jak stimulovat inovace prostřednictvím zadávání zakázek na zboží a služby. Konzultace je otevřená do 31. prosince.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Veřejné konzultace EU