Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament a Rada se dohodly na nové legislativě na ochranu obchodu


Zástupci Evropského parlamentu a Rady včera dosáhli neformální dohody ohledně nástrojů na ochranu obchodu EU. Na základě dohody by měla tato nová legislativa brát v potaz mezinárodní environmentální a pracovní standardy. V antidumpingových případech navíc firmy nebudou zatíženy důkazním břemenem nad rámec stávajících procesů. Dohoda počítá i s pomocí pro malé a střední podniky týkající se procedurálních otázek. Komise také začne nově vydávat zprávy pro třetí země, ve kterých se bude zaměřovat na významné distorze v ceně a nákladech na výrobu. Neformální dohoda bude projednána 12. října ve Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu a následně na listopadovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod