Archív zpráv

VZDĚLÁVÁNÍ: Komise navrhla rámec na podporu učňovského vzdělávání


Evropská komise dnes navrhla vytvořit Evropský rámec pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, který by měl pomoci zvýšit zaměstnatelnost učňů a vytvořit kvalifikovanou pracovní sílu s dovednostmi vyžadovanými na pracovním trhu. Komise vytipovala 14 klíčových kritérií, podle kterých by se měly řídit členské státy při vytváření kvalitní učňovské přípravy. Kritéria jsou rozdělena na vzdělávací a pracovní, mezi něž patří zajištění písemné pracovní smlouvy, pedagogické podpory, sociální ochrany či platu nebo adekvátní odměny, a na rámcová, jako například zajištění regulatorního rámce, zapojení sociálních partnerů, kariérní poradenství nebo zajištění kvality.

< Archív zpráv       < Zajímavosti a postřehy z EU