Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Parlament podpořil vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce


Poslanci Evropského parlamentu včera podpořili návrh na vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl řešit podvody související s rozpočtem EU. V současné době mohou vnitrostátní orgány vyšetřovat a stíhat podvody spojené s rozpočtem EU, jako je úmyslné zneužití strukturálních fondů EU nebo přeshraniční podvody s DPH, pouze na území svého domovského státu, avšak jejich jurisdikce končí na hranicích daného státu. Nově vytvořený úřad by měl ale pravomoc celoevropskou. Návrh na vytvoření úřadu musí ještě formálně schválit Rada, přičemž funkční by měl být mezi roky 2020 a 2021.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie