Archív zpráv

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Talinská deklarace o eGovermentu


Členské státy Evropské unie a Evropské zóny volného obchodu (EFTA) podepsaly 6. října Talinskou deklaraci o eGovernmentu. Deklarace se zaměřuje na priority pro zajištění kvalitních a uživatelsky orientovaných digitálních veřejných služeb pro občany a podniky. Deklarace definuje šest principů nutných k dosažení cílů v horizontu pěti let (2018-2022), jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Patří mezi ně princip komunikace občanů a podniků s veřejnou správou digitální formou, princip důvěryhodnosti a bezpečnosti, otevřenosti a transparentnosti, či interoperability.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT