Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: EU doufá v posun jednání na půdě WTO


V souvislosti s konáním ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO), která proběhne v prosinci v Buenos Aires, vyzvala komisařka pro obchod Cecilia Malmström k ambicióznímu řešení stávajících otázek v oblasti mezinárodního obchodu. Podle komisařky je tato multilaterální platforma nejlepší možností pro konstruktivní dialog. Malmström doufá, že se podaří posunout jednání o návrzích týkajících se podpory zemědělců, rybolovu, obchodu ve službách a e-commerce, a v oblasti transparentnosti. Jednání se koná od 10. do 13. prosince.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod