Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Rada přijala pozici k nařízení ke sdílení úsilí


Rada pro životní prostředí se na dnešním zasedání dohodla na pozici k nařízení ke sdílení úsilí, které stanovuje závazné cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů pro členské státy pro období 2021-2030. Ty se budou vztahovat na emise ze sektorů, které nespadají do systému EU pro obchodování s emisemi, což jsou například budovy, zemědělství nebo zpracování odpadu. Cíle pro snížení emisí se pohybují od 0 % do 40 % oproti úrovni v roce 2005. V rámci návrhu se počítá i s jistou flexibilitou, kdy si budou moci členské státy půjčovat nebo převádět mezi sebou část ročních emisních přídělů.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika