Archív zpráv

ICT: Štít na ochranu soukromí funguje dobře, ale je potřeba dál prohlubovat spolupráci


Evropská komise dnes vydala první výroční zprávu hodnotící fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí, který byl spuštěný v dubnu 2016. Cílem štítu je chránit osobní údaje občanů EU, které jsou přenášené do amerických firem. Zpráva uvádí, že štít zajišťuje adekvátní ochranu dat a podařilo se nastavit i rámec pro podání stížností. Do budoucna by se měla podpořit užší spolupráce mezi úřady na obou stranách Atlantiku, častější monitorování toho, zda americké firmy plní povinnosti související se štítem a také zvyšování povědomí o právech občanů EU v rámci štítu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < ICT