Archív zpráv

FINANCE: Výbor Parlamentu pro praní peněz přijal zprávu a doporučení týkající se Panama Papers


Výbor pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky včera odhlasoval zprávu o praní špinavých peněz týkající se tzv. Panama Papers a zároveň schválil doporučení z vyšetřování. Výbor ve svém vyjádření podporuje výzvu k ustanovení mezinárodní definice offshore finančních center, daňových rájů a daňově rizikových států. Poslanci souhlasí s návrhem, aby subjekty žádající o offshore účet odůvodnily vlastnictví tohoto účtu a vyzývá k pravidelné aktualizaci, propojení a veřejné přístupnosti k registrům skutečného vlastnictví. O zprávě a doporučení se bude dále hlasovat na plenárním zasedání Parlamentu v prosinci.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie