Archív zpráv

DOPRAVA: Skupina GEAR 2030 vydala závěrečnou zprávu k automobilovému průmyslu


Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a udržitelný růst automobilového průmyslu v Evropské unii GEAR 2030 dnes vydala závěrečnou zprávu o automobilovém průmyslu. Zpráva doporučuje Komisi zaměřit se na investice do vozidel s nulovými emisemi a do propojené a automatizované dopravy. Komise se bude doporučeními zabývat a případně může představit i navazující legislativní návrhy. Již nyní Komise například pracuje na iniciativě na podporu vývoje a výroby baterií.

< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Doprava       < Průmysl