Archív zpráv

DANĚ: EHSV chce stejná daňová pravidla pro sdílenou ekonomiku


Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropskou komisi a členské státy k rozšíření daňových pravidel i na oblast sdílené a digitální ekonomiky. Podle EHSV je zapotřebí vytvořit spravedlivý a vyvážený systém, který by měl být aplikovaný napříč EU. Zároveň však EHSV vybízí zákonodárce k dodržování zásad neutrality, které zaručují přístup na trh a spravedlivé podmínky pro klasické i nové formy podnikání.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie