Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise vydala zprávu z jednání s Mercosurem


Evropská komise dnes vydala zprávu shrnující zatím poslední kolo vyjednání dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosurem. Kromě toho také Komise zveřejnila svůj návrh kapitoly zaměřené na udržitelný rozvoj. Veškeré další vyjednávací texty jsou k dispozici zde.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod