Archív zpráv

ENERGETIKA: Výbor ENVI chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 35 % do 2030


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dnes navrhl zvýšit cíle EU v oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2030. Původní návrh Komise počítal se závazným cílem podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU do roku 2030 ve výši 27 %, nicméně výbor ENVI navrhuje celkový 35% cíl ve formě závazných národních cílů. Poslanci také navrhují, aby podíl biopaliv na celkové spotřebě energie v silniční a železniční dopravě byl maximálně 7 %. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), který je gesčním výborem pro tento návrh (kromě části věnované biopalivům), bude o návrhu hlasovat 28. listopadu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika