Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Rada EU přijala obecný přístup ke směrnici o vysílání pracovníků


Rada EU dnes přijala obecný přístup k návrhu směrnice o vysílání pracovníků. Cílem směrnice je usnadnit poskytování služeb v celé EU a podpořit práva pracovníků, kteří jsou vyslaní k dočasné práci v jiném členském státě. Směrnice by měla zajistit uplatňování principu stejné odměny za stejnou práci na stejném místě. Kromě toho by měla směrnice zajistit, aby bylo odměňování pracovníků v souladu s pravidly hostujícího státu, uplatňování kolektivních smluv na vyslané pracovníky a rovné zacházení s dočasnými agenturními pracovníky. O finální podobě směrnice nyní začne Rada jednat s Parlamentem a Komisí.


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh