Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Komise představila pracovní program na příští rok


Evropská komise dnes zveřejnila svůj pracovní program pro rok 2018, který obsahuje 26 nových iniciativ rozdělených na dvě skupiny. V rámci první skupiny jsou legislativní návrhy z prioritních oblastí, které Komise předloží do května 2018 a bude je moci dokončit do konce svého mandátu v polovině 2019. Iniciativy z druhé skupiny se zaměřují více do budoucna, konkrétně na budoucnost EU po roce 2025. V rámci programu také Komise identifikovala 66 návrhů, které je zapotřebí co nejrychleji schválit a navrhuje stáhnout 15 návrhů, které již nejsou aktuální.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU