Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komisi se daří naplňovat principy lepší regulace


Evropská komise tento týden zveřejnila zhodnocení implementace agendy lepší regulace v EU, které uvádí, že nově zavedené nástroje jsou dobrým základem pro vytváření lepší legislativy v EU. Jedná se především o lepší zapojení veřejnosti, systematické hodnocení, lepší vytváření hodnocení dopadů a posílení programu REFIT pro účelnost a účinnost právních předpisů. K implementaci principů lepší regulace také výrazně přispěla práce Výboru pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board), který je nyní plně funkční.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU