Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Na Horizont 2020 bude příští tři roky vyčleněno 30 mld. euro


Evropská komise oznámila priority, které bude financovat z programu na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 v letech 2018-2020. Celkem na ně bude vynaloženo 30 miliard EUR, přičemž největší část prostředků půjde na podporu nízkouhlíkové ekonomiky (3,3 mld. EUR), digitalizaci a transformaci evropského průmyslu a služeb (1,7 mld. EUR), cirkulární ekonomiku (1 mld. EUR) a na bezpečnostní unii (1 mld. EUR). 2,2 mld. EUR půjdou na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti budov, elektromobility a ukládání energie. Komise také spustí činnost Evropské rady pro inovace, která se zaměří na podporu vysoce rizikových inovací s vysokým potenciálem zisku.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Výzkum a vývoj