Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: EU posiluje spolupráci s Egyptem pro období 2017-2020


Evropská unie dnes přijala víceletý rámec, který představuje priority finanční a technické spolupráce s Egyptem na období 2017-2020. Ten se zaměřuje na klíčové oblasti vzájemné spolupráce v rámci všech sektorů, přičemž důraz klade hlavně na podporu mladých lidí a žen a vytvoření dlouhodobé stabilní společnosti. Kromě toho se spolupráce zaměřuje na ekonomické reformy a růst, energetickou udržitelnost, sociální rozvoj a podporu veřejné správy a demokracie. Navrhované finanční prostředky se pohybují mezi 432 a 528 miliony eur pro období 2017-2020.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod