Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: EU posiluje spolupráci s Mongolskem


1. listopadu vstoupí v platnost dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem, která byla podepsána 30. dubna 2013 a nahrazuje dohodu z roku 1993 o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Mongolskem. Dohoda rozšiřuje spolupráci v oblastech udržitelného rozvoje, změny klimatu, spravedlnosti a bezpečnosti, lidských práv, vědy a technologií, správy věci veřejných a obchodu a investic. EU zároveň v Mongolsku otevírá své zastoupení.


< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod