Archív zpráv

ICT: Komise přijala pozměněný návrh směrnice o prodeji zboží online


Evropská komise dnes přijala pozměněný návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, jejíž původní návrh byl zveřejněn v prosinci 2015. Cílem návrhu je odstranit překážky online obchodu v důsledku rozdílů ve smluvním právu v členských státech. Upravený návrh reflektuje výzvu, aby byl návrh na online prodej v souladu s pravidly pro offline prodej. Pozměněný návrh bude nyní předán Parlamentu a Radě, aby pokračovaly v probíhajícím legislativním procesu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT