Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci pomohl v minulých dvou letech téměř 19 500 pracovníkům


Evropská komise dnes vydala zprávu hodnotící výsledky Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) během let 2015 a 2016. Zpráva uvádí, že v tomto období fond pomohl téměř 19 500 pracovníkům. Více než 9 000 pracovníků, kteří získali podporu z EGF, se podařilo do jednoho roku najít zaměstnání nebo začali sami podnikat. Dalších více než 600 pracovníků pak pokračovalo ve zvyšování své zaměstnatelnosti prostřednictvím dalšího vzdělávání a školení.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Zajímavosti a postřehy z EU