Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Dohoda o spolupráci s Kubou začala platit


Od 1. listopadu začala být provizorně aplikována dohoda o politickém dialogu a spolupráci, historicky první dohoda mezi EU a Kubou. Cílem dohody je podpořit spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje, demokracie a lidských práv, obnovitelné energie, zemědělského rozvoje, ale i bezpečnosti nebo vzájemných obchodních vztahů. Spolupráce by měla probíhat na všech úrovních, ať již s veřejným sektorem, místními orgány, soukromým sektorem či občanskou společností.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod