Archív zpráv

ICT: Klíčovou otázkou elektronické identifikace je ochrana údajů


Asociace Ecommerce Europe uvítala vydání návrhu pokynů a zásad ohledně interoperability systémů elektronické identifikace (eID) pro online platformy. Způsoby elektronické identifikace notifikované Komisi budou muset být od 29. září 2018 uznatelné v rámci celé EU, což vytváří nové příležitosti jak pro veřejné služby v EU, tak pro občany a podniky. Ecommerce Europe uvítalo vydání návrhu pokynů a připomíná, že zásadní otázkou je především ochrana dat a zajištění toho, aby uživatel měl plnou kontrolu nad svými údaji. K návrhu pokynů je možné zaslat připomínky na DG Connect (CNECT-EGOVERNMENT-AND-TRUST@ec.europa.eu) do 10. listopadu. 29. listopadu by k tomuto tématu měla Komise pořádat workshop.

< Archív zpráv       < Veřejné konzultace EU       < ICT