Archív zpráv

ENERGETIKA: Komise navrhla upravit směrnici EU o pravidlech pro vnitřní trh s plynem


Evropská komise dnes navrhla revidovat směrnici EU o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Cílem úpravy je rozšířit stávající směrnici a vyjasnit to, že se hlavní principy evropské energetické legislativy vztahují i na plynovody do a ze třetích zemí, které se nacházejí na území EU. Toto opatření by zároveň mělo posílit konkurenci mezi dodavateli, podpořit transparentnost, energetickou bezpečnost, solidaritu mezi členskými státy a zlepšit fungování vnitřního trhu s energií. Návrh bude nyní projednán v rámci Evropského parlamentu a Rady.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Energetika