Archív zpráv

DOPRAVA: Komise vydala balíček pro čistou mobilitu


Evropská komise dnes představila balíček pro čistou mobilitu, který by měl EU pomoci dostat se na pozici světového lídra v oblasti ekologických vozidel. Balíček obsahuje několik opatření, mezi něž patří stanovení nových norem pro emise oxidu uhličitého, směrnice o čistých vozidlech podporující zavádění čisté mobility v rámci veřejných zakázek, akční plán na podporu zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v EU, revize směrnice o kombinované dopravě, směrnice o osobní autokarové dopravě a iniciativa v oblasti baterií. V rámci redukce emisí oxidu uhličitého Komise navrhuje, aby nová auta a dodávky produkovaly v roce 2030 o 30 % emisí méně oproti roku 2021. Jednotlivé návrhy nyní začne Komise projednávat s Parlamentem a Radou.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Doprava