Archív zpráv

ENERGETIKA: Parlament a Rada se dohodly na snížení emisních povolenek


Zástupci Evropského parlamentu a estonského předsednictví v Radě EU včera dosáhli dohody ohledně posílení systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Obě strany se shodly na tom, že se počet obchodovaných povolenek sníží každoročně o 2,2 % do roku 2021, oproti současným 1,74 %. Zároveň se dohodly na zdvojnásobení kapacity tzv. rezervy tržní stability (Market Stability Reserve), která by měla každoročně absorbovat až 24 % přebytečných povolenek. Vytvořeny by také měly být dva fondy – jeden zaměřený na modernizaci energetických systémů v členských státech s nižšími příjmy a druhý podporující inovační projekty. O návrhu se bude 28. listopadu hlasovat v parlamentním výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika