Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Parlament schválil revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele


Evropský parlament dnes na plenárním zasedání podpořil revizi nařízení o spolupráci mezi zeměmi EU při ochraně spotřebitele, která by měla zajistit lepší ochranu evropských spotřebitelů v rámci online nákupů. Nová pravidla mají za cíl vyplnit mezery, které vznikají v důsledku odlišných právních norem jednotlivých států. Nařízení mimo jiné povoluje vyžádat informace o nepoctivých obchodnících od registrátorů domén a bank, testování obchodů pomocí nákupů pod skrytou identitou (mystery shopping), ukládání pokut a povinnost přiměřených náprav a náhradách škody. Nařízení nyní musí být schváleno Radou EU. Přijatý text Evropského parlamentu k návrhu nařízení naleznete zde

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT