Týdenní monitoring výzev na podávání projektů do programů a fondů EU

Pravidelný týdenní přehled výzev k podávání projektů publikovaných v rámci programů a fondů EU (komunitární programy, rámcové programy, programy vnější pomoci, apod.) obsahující základní český popis výzvy, dotačního titulu, termínu pro podání, kvalifikačních předpokladů uchazeče, prokliku na vlastní výzvu a podkladové dokumenty, apod. Služba je určena sektorovým nebo horizontálním asociacím a firmám. Přehled výzev bude klientovi zasílán pravidelně každé pondělí.

 

Profil zákazníka: sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma

Cena: 10 000 Kč / rok za jedno téma; 36 000 Kč / rok za všechna témata

Cena zahrnuje: zpracování a zaslání přehledu

 

V případě zájmu o další informace nás kontaktujete na brussels@cebre.cz .

 

< Katalog služeb